Tin Nổi bật
UEF đón Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo 2 ngành trình độ đại học
UEF đón Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo 2 ngành trình độ đại học
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SAU THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SAU THẨM ĐỊNH- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI...
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH SAU THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH SAU THẨM ĐỊNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -...
Ngành Tài chính – Ngân hàng UEF đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo
Sáng ngày 29/5, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định và...
Ngày 29/5, UEF sẽ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng
Vào ngày 29/5 tới đây, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định và trao...
Bế mạc chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài ngành Tài chính – Ngân hàng tại UEF
Chiều ngày 26/12 vừa qua, chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học ngành...
UEF khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
Sáng nay (24/12), trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất...
UEF đón đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng
Sáng ngày 14/12, trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã đón Đoàn Đánh giá ngoài từ Trung tâm...
UEF tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Trong hai ngày 05-06/11, trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ chức chương trình Tập huấn...
Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo
Nằm trong khuôn khổ hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, nhằm trang bị cho quý Thầy/Cô UEF có thêm kiến...