Tin tức hoạt động
Hôm nay - 7/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã đón tiếp Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc...
UEF đã được tổ chức QS trực tiếp trao Chứng nhận quốc tế QS Stars (bản gốc) dưới sự chứng kiến và chúc mừng của nhiều trường đại học trên thế giới.
UEF khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A, năm học 2022 - 2023
Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành trình độ đại học
UEF khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng thêm 3 chương trình đào tạo
UEF hoàn thành chương trình khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng thêm 3 chương trình đào tạo
UEF long trọng tổ chức Lễ công bố đạt Chứng nhận quốc tế QS Stars 4 Sao Sáng nay – 14/5, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) long trọng tổ chức Lễ công bố...
Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 4 ngành trình độ đại học
UEF khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 4 ngành học
UEF hoàn thành khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng thêm 4 chương trình đào tạo trình độ đại học