Tin tức hoạt động
Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ ngày 28/8/2018 đến ngày 01/9/2018, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Tp. Hồ Chí Minh sẽ chính thức đón Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...
Tập huấn 'Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá cơ sở giáo dục'
Ngày 16/10/2017 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức lớp tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn...
Loading...