Tin tức hoạt động

UEF khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024

11/10/2023
Nhằm tạo kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ sinh viên, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ triển khai khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024 này.
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học chính quy và chương trình liên kết quốc tế.
- Thời gian thực hiện khảo sát:
+ Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 đại học chính quy; Khóa 2021, 2022 (Chương trình cử nhân Keuka); Khóa 2022 (
Chương trình cử nhân UoG, LTU): từ ngày 16/10/2023 đến ngày 30/10/2023.
+ Khóa 2023 chương trình liên kết quốc tế: từ ngày 23/10/2023 đến ngày 6/11/2023.
- Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên sử dụng tài khoản cá nhân do Nhà trường cung cấp đăng nhập vào trang https://student.uef.edu.vn và thực hiện khảo sát theo hướng dẫn. 
 
 Sinh viên sẽ thực hiện khảo sát theo hình thức online
Lưu ý:
+ Sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát đúng thời gian nêu trên cho mỗi Khóa.
+ Nếu có trục trặc trong quá trình thực hiện khảo sát, sinh viên cần liên hệ ít nhất trước 1 ngày kết thúc khảo sát.
+ Khi tham gia khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo môn học, sinh viên sẽ được tính điểm rèn luyện theo quy định (khung điểm từ 1-6).
- Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc:
Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế (Tầng 7)
+ Điện thoại: (028) 5422 6666 (2120)
+ Email: baodamchatluong@uef.edu.vn.
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN