Tin tức hoạt động

UEF khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2022-2023

01/06/2023
Nhằm tạo kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến đóng góp, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ triển khai khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2B, năm học 2022-2023 này.

- Đối tượng khảo sát: Tất cả các sinh viên đang theo học tại trường. (Riêng sinh viên Khóa 2019 (nhóm 2) đi thực tập không cần thực hiện khảo sát).
- Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 5/6/2023 đến ngày 18/6/2023.
- Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên sử dụng tài khoản cá nhân do Nhà trường cung cấp. Sinh viên đăng nhập vào trang https://student.uef.edu.vn và thực hiện khảo sát theo hướng dẫn. 


Nhà trường sẽ thực hiện khảo sát sinh viên từ 5/6 đến18/6/2023
Lưu ý:
+ Dựa vào kế hoạch đào tạo của học kỳ 2B, năm học 2022-2023, học kỳ này Nhà trường chỉ triển khai khảo sát 01 lần (từ ngày 5/6/2023 đến ngày 18/6/2023) và không gia hạn khảo sát. Vì vậy, sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát trong thời gian nêu trên.
+ Nếu có trục trặc trong quá trình thực hiện khảo sát, sinh viên cần liên hệ ít nhất trước 01 ngày hết hạn thực hiện khảo sát.
+ Khi tham gia khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo môn học, sinh viên sẽ được tính điểm rèn luyện theo quy định (khung điểm từ 1-6).
- Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc:
Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế (tầng 15).
+ Điện thoại: (028) 5422 6666 (2120).
+ Email: baodamchatluong@uef.edu.vn.
Trung tâm BĐCL&DAQT
TIN LIÊN QUAN