Tin tức hoạt động

UEF triển khai khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2023 - 2024

06/06/2024

Nhằm tạo kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến đóng góp, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ triển khai khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2B, năm học 2023-2024 này.
1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học chính quy và chương trình liên kết.
2. Thời gian thực hiện khảo sát:
+ Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 đại học chính quy; Khóa 2021, 2022 (Chương trình liên kết Đại học Keuka); Khóa 2022, 2023 (Chương trình liên kết UoG, LTU): từ ngày 10/6/2024 đến ngày 17/6/2024.
3. Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên sử dụng tài khoản cá nhân do Nhà trường cung cấp đăng nhập vào trang https://student.uef.edu.vn và thực hiện khảo sát theo hướng dẫn. 

 
Hoạt động khảo sát sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên của UEF

 

Lưu ý:
+ Sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát đúng thời gian nêu trên cho mỗi Khóa.
+ Nếu có trục trặc trong quá trình thực hiện khảo sát, sinh viên cần liên hệ ít nhất  trước 01 ngày kết thúc khảo sát.
+ Khi tham gia khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo môn học, sinh viên sẽ được tính điểm rèn luyện theo quy định (khung điểm từ 1-6).
Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc:
Trung tâm Bảo đảm chất lượng (Tầng 07)
+ Điện thoại: (028) 5422 6666 (2120)
+ Email: baodamchatluong@uef.edu.vn
Trung tâm Bảo đảm chất lượng
TIN LIÊN QUAN