Ngành nghề

Ngành Công nghệ môi trường

02/12/2013

Công nghệ môi trường là gì?

Công nghệ môi trường là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá học, sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động của con người. Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý, quy trình và các thiết bị kỹ thuật thực hiện nguyên lý và quy trình đó.
Môi trường có rất nhiều chức năng khác nhau như tạo không gian sống cho con người và các sinh vật lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin chứa đựng các nguồn tài nguyên thiên nhiên chứa đựng các phế thải do con người tạo ra. Do đó, việc nghiên cứu, giữ gìn, bảo vệ môi trường đã trở thành mục tiêu của các nhà khoa học, các kỹ sư làm việc trong ngành khoa học môi trường, ngành công nghệ môi trường v.v... Các nhà môi trường luôn là những người đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, góp hết sức mình và giúp mọi người cùng tháo gỡ những thách thức môi trường hiện nay.

Kỹ sư công nghệ môi trường nghiên cứu, tư vấn và xử lý vấn đề môi trường trong nhà máy đảm bảo các thông số môi trường theo đúng tiêu chuẩn cho phép


Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Nhà môi trường làm việc tại: Các cơ quan quản lý và nghiên cứu về môi trường các nhà máy xí nghiệp (với vai trò kỹ sư môi trường: nghiên cứu, tư vấn và xử lý vấn đề môi trường cho đơn vị mình) các tổ chức trong nước và quốc tế về môi trường các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành về môi trường...

Học chuyên ngành này phải nắm vững các kiến thức chuyên môn bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn thông qua các biện pháp sinh - lý - hoá học...

Cuộc sống của người làm trong ngành môi trường thường gắn bó với các phòng thí nghiệm và địa bàn thực tế. Đặc điểm công việc đòi hỏi nhà môi trường khi thì phải đi lại rất nhiều, lúc lại bỏ hàng tháng trời trong phòng thí nghiệm. Nhà môi trường không làm việc đơn độc một mình mà thường làm việc theo nhóm, có sự cộng tác chặt chẽ của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác như sinh học, hoá học, địa chất học...

Một số lĩnh vực nghề nghiệp chuyên sâu của các Kỹ sư Công nghệ môi trường:

- Công nghệ xử lý nước thải: bạn sẽ làm việc với các công ty cấp nước, các nhà máy xử lý nước, các công trình xử lý nước thải cho các nhà máy và khu công nghiệp...

- Công nghệ xử lý khí thải: bạn sẽ là người đo đạc chất lượng không khí, đánh giá tác động của môi trường và xử lý không khí ô nhiễm...

- Công nghệ xử lý chất thải rắn: bạn sẽ làm việc với các công trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhà máy hay các khu đô thị...


Phẩm chất và kỹ năng cần thiết:

- Yêu thiên nhiên môi trường xung quanh.

- Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và tự tin.

- Cẩn thận, kiên nhẫn.

- Khả năng làm việc tập thể.

- Khả năng thuyết trình.

- Can đảm, chấp nhận khó khăn thử thách.

TIN LIÊN QUAN