Ngành nghề

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

02/12/2013

Tổng quan ngành Kỹ thuật tàu thủy

Ngành Kỹ thuật tàu thủy đòi hỏi nguời kỹ sư kỹ thuật tàu thuỷ phải nắm vững các nguyên lý toán học, hoá học, vật lý học... và các kiến thức về cơ khí; kiến thức chuyên môn như: kết cấu tàu thủy - Máy động lực tàu thuỷ - thiết bị tàu thuỷ - Thiết kế tàu thuỷ - Kỹ thuật hàn tàu thuỷ - Vật liệu mới - Kỹ thuật chế tạo; quản lý dự án đóng mới phương tiện vận tải, tổ chức quản lý sản xuất công nghệ đóng tàu, trang bị điện và điều khiển tự động tàu thuỷ, Thiết bị năng lượng tàu thuỷ mới, Kỹ thuật tàu cao tốc, tin học ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu, cơ học kết cấu tàu thuỷ, Động lực học công trình ngoài khơi...

Nhiều hướng đi sau khi tốt nghiệp cho các kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy


Ngành Kỹ thuật tàu thủy có các lĩnh vực công tác chuyên sâu

Thiết kế thân tàu thủy: có thể công tác tại: các Viện nghiên cứu; Viện (công ty) thiết kế đóng tàu; Các cơ sở đào tạo (các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp & dạy nghề); Các nhà máy (công ty) đóng mới và sửa chữa tàu thủy; Các cơ quan giám sát, kiểm tra và kiểm định kỹ thuật tàu thủy; Các cơ quan Đăng Kiểm; Các công ty quản lý tàu, khai thác tàu thủy.

- Công nghệ đóng tàu thủy: có thể công tác tại: Viện nghiên cứu; Các cơ sở đào tạo (các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp & dạy nghề); Các nhà máy (công ty) đóng mới và sửa chữa tàu thủy: Thiết kế công nghệ và thiết lập quy trình thi công đóng mới cho các loại tàu; thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền; tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ.

- Thiết bị năng lượng tàu thủy: có thể công tác tại: Viện nghiên cứu, viện khoa học hàng hải...; Các cơ sở đào tạo (các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp & dạy nghề); Viện (công ty) thiết kế đóng tàu: tính toán, thiết kế kỹ thuật hệ thống, thiết bị năng lượng tàu thủy; Các nhà máy (công ty) đóng mới và sửa chữa tàu thủy: Thiết kế công nghệ và lập quy trình thi công các hệ thống, thiết bị năng lượng tàu thủy; tính toán dự trù nguyên vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và sửa chữa thiết bị, hệ thống năng lượng cho tàu. Bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống, thiết bị năng lượng cho các loại tàu. Quản lý, khai thác các hệ thống thiết bị năng lượng trong các nhà máy, khu công nghiệp, cao ốc, khách sạn...

- Kỹ thuật công trình ngoài khơi: có thể công tác tại: Viện nghiên cứu; Các cơ sở đào tạo (các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp & dạy nghề); Viện (công ty) thiết kế công trình ngoài khơi; Các nhà máy (công ty) đóng mới và sửa chữa công trình ngoài khơi; Tham gia kiểm tra giám sát thiết kế và quá trình thi công; Bảo dưỡng và sửa chữa các công trình ngoài khơi; Tổ chức quản lý, khai thác các công trình ngoài khơi như giàn khoan, trạm chứa dầu...

Kỹ năng cần có của nguời kỹ sư tàu thuỷ

Kỹ năng lập dự án, thiết kế, thực hiện và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp tàu thủy phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

- Kỹ năng thiết kế tàu thủy và các hệ thống, thiết bị trên tàu

- Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật công nghiệp tàu thủy các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.

- Kỹ năng nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy

- Kỹ năng triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu

TIN LIÊN QUAN