Liên hệ

Thông tin liên hệ Văn phòng khoa

01/09/2021
Các kênh thông tin chính thức của khoa Quản trị kinh doanh UEF
 

Kênh trực tiếp: 
- Địa chỉ: Lầu 4, số 141 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh TPHCM
- Điện thoại: +84 28 54226666 (bấm số nội bộ: 303,304,305)
- Địa chỉ email: khoaqtkd@uef.edu.vn

Kênh trực tuyến: 
1Website: https://www.uef.edu.vn/kqtkd
2. Fanpage: https://www.facebook.com/UEF-Khoa-Quản-Trị-Kinh-Doanh-201972325188582/
3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2r34o2CrqMSZeJ6mqD5ToA
4. Instagram: https://www.instagram.com/uef_khoaquantrikinhdoanh/

 
Khoa Quản trị kinh doanh UEF
TIN LIÊN QUAN