Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Ngày 23/03/2021 vừa qua, workshop hướng dẫn sinh viên viết bài đăng hội thảo khoa học được khoa Kinh tế đặc biệt tổ chức dành cho các bạn sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Kinh tế -...
Sáng nay (06/01/2021), các thành viên của các nhóm NCKH sinh viên năm 2021 đã tham gia buổi tập huấn tìm hiểu "Phương pháp nghiên cứu định lượng". Tại đây, các UEFers đã biết được cách tìm tài liệu...
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp cho hoạt động nghiên cứu khoa học trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang lại những hiệu quả thiết thực,...