Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Kết thúc 6 buổi tập huấn trong khóa học "Hướng dẫn phân tích, viết, xuất bản bài báo khoa học theo chuẩn Quốc tế", khoa Kinh tế tổ chức buổi tổng kết và trao giấy chứng nhận cho quý Thầy Cô đã tích...
Một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo sinh viên tại các trường chính là đội ngũ giảng viên. Trên hành trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM...
Tối ngày 14/10/2020, Khoa Kinh tế Đại học Kinh tế - Tài chính TpHCM (UEF) đã tổ chức buổi khai giảng workshop "Tập huấn hướng dẫn phân tích, viết, xuất bản bài báo khoa học theo chuẩn Quốc tế". Đây...
Nhằm nâng cao năng lực NCKH trong giảng viên thông qua các hoạt động hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm NCKH và viết bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế cũng như thúc đẩy...