Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Sáng 9/1, Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của giảng viên UEF năm học 2023 - 2024, đợt 1
Vào tối ngày 29/12, Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) đã tổ chức buổi workshop với chủ đề "Sử dụng phương pháp Bibliometrics để hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và phát hiện...
Ngày 13/12 vừa qua, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi workshop: “Orientation for co-research with the Hong Kong Polytechnic University”. Sự kiện nằm trong chuỗi...
Để tăng cường các hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) đã tổ chức chuỗi workshop hữu ích vào thứ 6 hằng tuần với đa dạng...
Sáng 6/7, Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) đã tổ chức thành công Hội thảo Nghiên cứu khoa học giảng viên với chủ đề: “Cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản...
Ngày 23/3 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ UEF đã đánh giá và thông qua 2 công trình nghiên cứu cấp trường. Các đề tài đều được...
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức workshop giao lưu học thuật quốc tế giữa Đại học Picardie Jules Verne – Cộng hòa Pháp và giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính...
UEF phối hợp cùng Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và các trường đại học, Học viện thuộc khối thi đua 22 tổ chức...
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi workshop thứ hai với chủ đề “Thảo luận tìm kiếm ý tưởng và lập nhóm nghiên cứu” vào ngày 12/4/2022 vừa qua.
Ngày 4/4/2022 vừa qua, khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi workshop "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên" nhằm trao đổi, khơi gợi cho các giảng viên...