Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Chiều ngày 6/6, Nhà trường đã nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường do ThS. Đăng Thanh Thủy - Trưởng ngành Quản trị nhân lực, Khoa...
Nhằm tăng cường kiến thức thực tiễn cho giảng viên, sinh viên về việc áp dụng công nghệ AI vào hoạt động quản trị kinh doanh và quốc tế hóa, tối 19/4, Khoa Quản trị...
Sáng 9/1, Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của giảng viên UEF năm học 2023 - 2024, đợt 1
Vào tối ngày 29/12, Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) đã tổ chức buổi workshop với chủ đề "Sử dụng phương pháp Bibliometrics để hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và phát hiện...
Ngày 13/12 vừa qua, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi workshop: “Orientation for co-research with the Hong Kong Polytechnic University”. Sự kiện nằm trong chuỗi...
Để tăng cường các hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) đã tổ chức chuỗi workshop hữu ích vào thứ 6 hằng tuần với đa dạng...
Sáng 6/7, Khoa Quản trị kinh doanh (FBA) đã tổ chức thành công Hội thảo Nghiên cứu khoa học giảng viên với chủ đề: “Cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản...
Ngày 23/3 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ UEF đã đánh giá và thông qua 2 công trình nghiên cứu cấp trường. Các đề tài đều được...
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức workshop giao lưu học thuật quốc tế giữa Đại học Picardie Jules Verne – Cộng hòa Pháp và giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính...
UEF phối hợp cùng Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và các trường đại học, Học viện thuộc khối thi đua 22 tổ chức...