Phục vụ cộng đồng
Chiều 27/3, Khoa Quản trị kinh doanh và Trung tâm Kết nối cộng đồng (KNCĐ) UEF đã tổ chức buổi tổng kết môn học Quản trị thương hiệu. Trải qua hơn một tháng nghiên...
Sáng ngày 25/6 vừa qua, môn học Quản trị thương hiệu lồng ghép hoạt động Service - Learning do ThS. Lý Đan Thanh – Phó Trưởng khoa Kinh tế hướng dẫn đã diễn ra buổi...
Sáng 10/09/2020, Trung tâm Service-Learning đã tổ chức buổi Tổng kết lồng ghép gắn kết cộng đồng vào môn học, thầy cô khoa Kinh tế đã có thời gian trao đổi, chia sẻ...
Vừa qua, các bạn sinh viên UEF theo học môn IMC - Marketing truyền thông tích hợp đã có buổi báo cáo tổng kết môn. Tham dự buổi báo cáo có thầy Lê Hồng Đắc - Giảng...
Vào ngày 11/5 vừa qua, được sự hỗ trợ từ ThS. Lý Đan Thanh – Phó Trưởng khoa Kinh tế cùng sự phối hợp của Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF, các anh chị đại diện của tổ...