Thông báo
THÔNG BÁO NHẬN GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 Dành cho Sinh viên các khóa 2015, 2016,2017,2018 và Sinh viên chương trình liên kết
Thông báo nhận Giáo trình học kỳ 1A năm học 2018-2019
Thông báo Lịch nhận Giáo trình học kì 1A năm học 2018-2019 Khóa 2015 – 2016 – 2017 Thời gian: Từ 27/08/2018 đến 15/09/2018
NHẬN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH DỰ BỊ
Để củng cố thêm kiến thức, cũng như hòa nhập vào môi trường học tập UEF tự tin, năng động. Các bạn tân Sinh viên UEF sẽ được...
THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM NGƯNG PHỤC VỤ
Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm và lịch hoạt động của Trường Đại học Kinh tế...
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM (21/4)
Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng cao nhận thức của mọi...
PHÁT GIÁO TRÌNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
THÔNG BÁO NHẬN GIÁO TRÌNH HK II NĂM HỌC 2015-2016
THỜI GIAN MỞ CỬA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
Lịch mở cửa phục vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện
THÔNG BÁO NHẬN GIÁO TRÌNH
Giáo trình hệ liên thông và lớp tiếng Anh dự bị