Thông báo
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 Dành cho Sinh viên các khóa 2015, 2016,2017,2018 và Sinh viên chương trình liên kết
Thông báo Lịch nhận Giáo trình học kì 1A năm học 2018-2019 Khóa 2015 – 2016 – 2017 Thời gian: Từ 27/08/2018 đến 15/09/2018
Để củng cố thêm kiến thức, cũng như hòa nhập vào môi trường học tập UEF tự tin, năng động. Các bạn tân Sinh viên UEF sẽ được học một khóa Anh văn hoàn toàn miễn phí.
Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm và lịch hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm...
Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa, về kỹ năng phát triển tư duy,...
THÔNG BÁO NHẬN GIÁO TRÌNH HK II NĂM HỌC 2015-2016
Lịch mở cửa phục vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện
THÔNG BÁO NHẬN GIÁO TRÌNH HK I NĂM HỌC 2015-2016 - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - UEF
Giáo trình hệ liên thông và lớp tiếng Anh dự bị