Tin giáo dục

3 kiến nghị từ nhiều điểm chưa khả thi của luật

07/04/2015

TT - Kiến nghị bằng văn bản của Hiệp hội các trường CĐ, trung cấp kinh tế- kỹ thuật gửi lên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ba kiến nghị quan trọng:

Thứ nhất: Theo Hiệp hội các trường CĐ, trung cấp kinh tế - kỹ thuật, các trường thành viên hiệp hội nhất trí kiến nghị ở cấp trung ương, Chính phủ giao cho Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp nhằm đảm bảo hệ thống giáo dục sẽ liên thông được từ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục ĐH.

Việc thống nhất đầu mối như vậy sẽ khắc phục được sự phân tán nguồn lực, đảm bảo tính tiêu chuẩn của hệ thống, giảm đầu mối quản lý ở cả trung ương và địa phương, không phình biên chế, tạo điều kiện cho hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế giới về giáo dục và đào tạo.

Ở cấp tỉnh (thành phố), UBND tỉnh (thành phố) giao cho sở GD-ĐT quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, do các sở GD- ĐT có sẵn những cán bộ trong ngành giáo dục, được đào tạo bài bản về sư phạm và giáo dục học.

Trong khi đó, sở lao động - thương binh và xã hội nếu làm nhiệm vụ quản lý giáo dục cả trung cấp, CĐ thì không phù hợp, sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Thứ hai: Hiệp hội kiến nghị cần đánh giá tác động của chính sách pháp luật đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, để làm cơ sở cho các quy định trở nên khả thi đối với hai loại này.

Bộ Lao động - thương binh và xã hội được Thủ tướng giao nhiệm vụ soạn thảo các văn bản dưới luật cần cụ thể hơn nữa các quy định về: quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, tiêu chuẩn giáo viên, đào tạo liên thông, thời gian đào tạo đối với trình độ trung cấp, quy định kiểm định chất lượng giáo dục, thiết kế chương trình đào tạo giữa các bậc học, thống nhất các trình độ cao đẳng, trung cấp.

Thứ ba: Hiệp hội kiến nghị cần khẩn trương đưa vào chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII việc xem xét và điều chỉnh một số nội dung không khả thi tại Luật giáo dục nghề nghiệp trước thời điểm 1-7 luật có hiệu lực thi hành (các vấn đề về chứng chỉ kỹ năng nghề của giáo viên giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trung cấp một năm, vấn đề bậc thợ quy đổi sang trình độ sẽ thực hiện thế nào...). 

Theo Báo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN