Dự án cộng đồng

Dự án cộng đồng Gieo Phim tuyển thành viên tham gia

16/04/2021Dự án cộng đồng Gieo Phim là hoạt động phối hợp của Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF (CSL) và tổ chức Lớp Mơ Phim nhằm mang đến cho các bạn sinh viên UEF những phương pháp cảm thụ mới và góc nhìn mới về môn Nghệ thuật thứ 7. Dự án được khởi đầu với hoạt động giới thiệu tổng quan về dự án trong đó các bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về Tư duy phản biện và đặc biệt là tư duy “thiết kế ngược”. Đây là một phương pháp tư duy được áp dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. 

 

Đồng thời, các bạn cũng sẽ được tìm hiểu nguyên tắc điều phối cơ bản ở các sự kiện mà “Khán giả là trung tâm” trong suốt quá trình tham gia dự án.  Không những vậy, các bạn còn được trải nghiệm những hoạt động tương tác để tìm hiểu cấu trúc một bộ phim qua sự dẫn dắt của anh Nguyễn Thành Trung - Sáng lập tổ chức Lớp Mơ Phim.

 

Để đảm bảo chất lượng buổi giới thiệu, BTC chỉ nhận tối đa 80 bạn đăng ký sớm và phù hợp. 

   

Lưu ý: Điểm rèn luyện sẽ không được tính khi tham gia Buổi giới thiệu. Những bạn sinh viên tham gia hoạt động tiếp theo của dự án sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định của trường. 

 
TIN LIÊN QUAN