LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Tư
30-03-2022
Tập huấn Cuộc thi 7 tuần sáng tạo Xanh
  15:00 - 17:00
  Phòng họp tầng 6, Trụ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Sáu
25-02-2022
Buổi tổng kết Học kỳ I: In the VUCA World
  25-02-2022 (08:00 - 11:30)
  Tầng 15, 141 Điện Biên Phủ
Thứ Bảy
15-01-2022
Tổng kết hoạt động kết nối cộng đồng HK I (năm học 2021 - 2022)
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Tư
24-11-2021
Tổng kết các môn học Kết nối cộng đồng học kỳ 1B năm học 2021 - 2022
  09:00 - 10:00
  
Thứ Năm
18-11-2021
Hội thảo C-Share #4: Quản lý tổ chức Phi lợi nhuận và Nền kinh tế vì lợi ích chung
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Bảy
06-11-2021
'Workshop "Bình đẳng giới"
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Ba
02-11-2021
Chuỗi tập huấn Symphony of Youth Buổi 1: Đối phó với cảm xúc khó ưa
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Sáu
29-10-2021
Hội thảo The Stroke Call
  19:0 - 20:00
  Online
Thứ Tư
20-10-2021
C-Share #3: Social Impact Buisines
  13:30 - 15:30
  Online
Thứ Hai
18-10-2021
Hội thảo C-Share #3: Doanh nghiệp tạo tác động xã hội: Trường hợp từ Doanh nghiệp Biti’s Việt Nam
  09:00 - 11:30
  online
Thứ Hai
11-10-2021
Workshop: Embracing vulnerability though Ubuntu Philosophy
  15:00 - 17:00
  Online
Thứ Tư
06-10-2021
Chương trình Món Quà Đặc Biệt - Hưởng ứng Ngày Quốc tế nâng cao nhận thức về Chứng bại não
  08:30 - 11:30
  Online