LỊCH SỰ KIỆN
CN
28-06-2020
Dự án Dạy kỹ năng cảm xúc xã hội với trẻ tại Mái ấm Truyền tin (Buổi Tổng kết)
  14:00 - 17:00
  Mái ấm Truyền Tin
CN
28-06-2020
Dự án Dạy kỹ năng quản lý tài chính với Diều Ngược Gió (Buổi 6)
  15:00 - 17:00
  Trụ sở Dự án Diều Ngược Gió
Thứ Năm
25-06-2020
Buổi chia sẻ "Sharing Experiences - 14 Days of growth in Germany"
  09:00 - 11:30
  Phòng 8.01, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, 141 Điện Biên Phủ P 15, Q Bình Thạnh
CN
21-06-2020
Dự án Dạy kỹ năng cảm xúc xã hội với trẻ tại Mái ấm Truyền tin (Buổi 7)
  14:00 - 17:00
  Mái ấm Truyền Tin
CN
21-06-2020
Dự án Dạy kỹ năng quản lý tài chính với Diều Ngược Gió (Buổi 5)
  15:00 - 17:00
  Trụ sở Dự án Diều Ngược Gió
CN
14-06-2020
Dự án Dạy kỹ năng cảm xúc xã hội với trẻ tại Mái ấm Truyền tin (Buổi 6)
  14:00 - 17:00
  Mái ấm Truyền Tin
CN
14-06-2020
Dự án Dạy kỹ nằng quản lý tài chính với Diều Ngược Gió (Buổi 4)
  15:00 - 17:00
  Trụ sở Dự án Diều Ngược Gió
Thứ Bảy
21-12-2019
  08:00 - 11:00
  Tầng 7, Cơ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Sáu
27-09-2019
Talkshow "Talking & Sharing"
  08:30 - 11:30
  Tầng 16, 276 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
Thứ Bảy
10-08-2019
Gala tổng kết "Cuộc phiêu lưu của những anh hùng nhỏ"
  09:00 - 11:30
  Tầng 3, 276 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
CN
04-08-2019
  09:00 - 11:30
  Tầng 3, 276 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
Thứ Hai
08-04-2019
  09:00 - 11:00
  Tầng 16, 276 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh