Môn học gắn kết cộng đồng

Lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng thông qua các môn học

10/12/2021
Vừa qua, Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF đã tiếp nhận 7 môn học có tính gắn kết cộng đồng. Điều này góp phần khẳng định vai trò của Trung tâm trong việc kết nối sinh viên, giảng viên có chuyên môn với các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp xã hội. Qua đó lan tỏa tác động xã hội của các tổ chức thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn từ các giảng viên và sinh viên trường. Bản thân sinh viên qua mỗi đợt thực hành cũng nhận được rất nhiều những bài học quý giá thông qua việc làm thật, trải nghiệm thật và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc kết nối với các giá trị cộng đồng.
 
Môn Mạng xã hội - Truyền thông nhận đề tài từ chương trình Tình Thân
 
 
Môn Quản lý chuỗi cung ứng trong kinh doanh dịch vụ du lịch nhận đề tài từ Doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường Nakayoshi Bà Rịa - Vũng Tàu tại khu vực núi Minh Đạm
 
Các môn học của học kỳ 1B năm học 2021 - 2022 có gắn kết cộng đồng gồm: Mạng xã hội - Truyền thông thông tin; Dịch; Đồ Án; Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh dịch vụ du lịch; Quản trị Logistics; Kịch bản; Kỹ thuật dựng phim, cùng với sự đồng hành của các đối tác cộng đồng: Tình Thân Foundation, Doanh nghiệp xã hội UFO, Doanh nghiệp xã hội SSVN, Trung tâm Kết nối dịch vụ Khoa học xã hội Sóc Trăng (SCSE), Dự án 3RE.Asia, Doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững Nakayoshi Bà Rịa – Vũng Tàu, Mái ấm Niềm Tin, Dự án Dear our Community.
 
 
Môn Đồ án nhận đề tài từ doanh nghiệp xã hội SSVN
 
 
Môn Mạng xã hội - Truyền thông nhận 3 đề tài liên quan đến Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục người khiếm thính CED
 
 
Môn Mạng xã hội - Truyền thông nhận 3 đề tài từ Trung tâm Kết nối dịch vụ Khoa học xã hội Sóc Trăng (SCSE)
 
 
 Môn Kịch bản và môn Kỹ  thuật dựng video nhận đề tài từ dự án “Dear my Community”
 
 
 
Các giảng viên đồng hành với sinh viên thực hiện đề tài gồm: ThS. Phạm Thái Hiền – Môn Mạng xã hội – Truyền thông thông tin; ThS. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin và ThS. Cao Minh Vĩnh – Môn Đồ án; ThS. Đinh Quốc Anh Thư, ThS. Nguyễn Khánh Du, ThS. Lê Công Thiện – Môn Dịch, ThS. Đỗ Thị Thu Hà - Môn Quản trị Logistics; ThS. Lê Minh Tấn – Môn Kịch bản; ThS. Nguyễn Phát Tài – Môn Kỹ thuật dựng phim; ThS. Trần Đình Tuấn – Môn Quản lý chuỗi cung ứng.
Tiến trình thực hiện môn học gồm các buổi gặp gỡ cùng Trung tâm Kết nối cộng đồng và các đối tác nhằm giúp sinh viên hiểu rõ nhu cầu của đối tác cộng đồng và chọn các đề tài để triển khai trong học kỳ 1B. Trong thời gian 2 tháng, các nhóm thuộc các môn sẽ thực hiện các ý tưởng, kế hoạch của mình để đạt được các mục tiêu cụ thể và có buổi báo cáo vào cuối học kỳ, dự kiến vào giữa tháng 1/2022.
 
Tin và ảnh: Trung tâm Kết nối cộng đồng
TIN LIÊN QUAN