Phản hồi của sinh viên

Gương mặt sinh viên tiêu biểu trong hoạt động cộng đồng

14/12/2021
Gương mặt sinh viên tiêu biểu tham gia tích cực trong hoạt động cộng đồng. Trong mỗi hoạt động hay dự án tham dự, các bạn luôn tạo được dấu ấn lãnh đạo qua việc tham gia tích cực hoặc khởi xướng các dự án.


 
DỰ ÁN HÀNH ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG (từ 2018 - 2021)

Nguyễn Trường Kỳ

Khoa Kinh tế
Trưởng BĐP Giai đoạn 1

Nguyễn Thùy Dương

Khoa Quan hệ công chúng
và Truyền thông
Trưởng BĐP Giai đoạn 2

Nguyễn Thị Kim Thoa

Khoa Kinh tế
Trưởng BĐP Giai đoạn 3

Lê Trần Bảo Thanh

Khoa Kinh tế
Phó trưởng BĐP Giai đoạn 2

Lê Hồng Ánh

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế
Phó trưởng BĐP Giai đoạn 3

Nguyễn Thị Diễm

Khoa Quản trị kinh doanh
Trưởng BĐP Giai đoạn 4

Trần Thúy Vy

Khoa Kinh tế
Trưởng BĐP Giai đoạn 5

Nguyễn Ngọc Thảo Quyên

Khoa Kinh tế
Phó Trưởng BĐP
Giai đoạn 5

Vũ Quang An

Khoa Luật
Phó trưởng BĐP Giai đoạn 5
 
DỰ ÁN CUỘC PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG ANH HÙNG NHỎ (Năm học 2018 - 2019)

Lê Trần Thanh Tùng
Khoa Kinh tế
Trưởng BĐP dự án

Nguyễn Đặng Tú Uyên
Khoa Kinh tế
Phó Trưởng BĐP dự án

Ngô Đình Đan Quỳnh
Khoa Kinh tế
Phó Trưởng BĐP dự án

 
TIN LIÊN QUAN