Phản hồi của sinh viên

Sinh viên đăng ký tham gia hoạt động các hoạt phục vụ cộng đồng

06/06/2021
Sinh viên UEF đăng ký tham gia các hoạt động Kết nối cộng đồng tại link bên dưới:
Lưu ý:
  • Sinh viên cần điền thông tin đầy đủ và chính xác.
  • Khuyến khích sử dụng email uef khi đăng ký tham gia
  • Cung cấp chính xác mã số sinh viên (quan trọng)
  • Khi có thông tin nào chưa rõ vui lòng liên hệ qua email: servicelearning@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN