Đăng ký môn học

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

27/07/2020

Phòng Đào tạo đã công bố kết quả đăng ký môn học chính thức trên website https://daotao.uef.edu.vn/. Sinh viên có thể đăng nhập tài khoản sinh viên để kiểm tra Thời khoá biểu Học kỳ 1, năm học 2020-2021.
Lưu ý các mốc thời gian:
- Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): 05-15/08/2020.
- Bắt đầu Học kỳ 1, năm học 2020-2021: 14/09/2020.

Trong quá trình học nếu Sinh viên cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ để được hỗ trợ qua các kênh:

Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ

Zalo: 0908 560 999

Tư vấn học vụ trực tuyếnhttps://www.uef.edu.vn/tththv

Hotline: 028 5422 1375

Email: hotrohocvu@uef.edu.vn

Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM.

TT.HTHV

TIN LIÊN QUAN