Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

07/05/2019
Trung tâm hỗ trợ học vụ (TT.HTHV) được thành lập từ ngày 01/05/2016 theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
 
A. CHỨC NĂNG
 1. Là đơn vị chuyên trách trực thuộc Phòng Đào Tạo;
 2. Tham mưu về các hoạt động tư vấn, hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên;
 3. Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ học vụ cho sinh viên;

B. NHIỆM VỤ

I. Công tác hỗ trợ hành chính
 1. Tổng hợp, cập nhật các quy định, qui chế, thông báo của các đơn vị trong trường để tư vấn cho giảng viên, sinh viên và phụ huynh;
 2. Tư vấn các thủ tục hành chính cho sinh viên, phụ huynh như bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu kết quả học tập, nhập học lại, chuyển trường, chuyển ngành, phúc khảo, chuyển lớp, gia hạn đóng học phí, thôi học,..;
 3. Phối hợp với khoa tư vấn chuyên ngành, chương trình học và lộ trình học cho sinh viên, phụ huynh nhằm giúp sinh viên xây dựng kế hoạch học tập hợp lý;
 4. Tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp từ sinh viên và phụ huynh để nắm bắt thông tin, xử lý và phản hồi thông tin;
 5. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện và các trường hợp phát sinh (nếu có) cho BGH để có hướng hỗ trợ kịp thời; 
 
II. Công tác hỗ trợ học vụ
 1. Phối hợp với khoa, Phòng ban có liên quan:
 2. Lên kế hoach sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm trong từng học kỳ. Tham dự các buổi sinh hoạt để tiếp nhận thông tin, giải quyết và phản hồi kết quả xử lý;
 3. Tư vấn cho sinh viên các phương pháp học hiệu quả, khuyến khích sinh viên tham gia các câu lạc bộ học thuật để củng cố kiến thức và phát huy ý thức tự học;
 4. Gặp gỡ hoặc điện thoại cho sinh viên, phụ huynh có kết quả thấp để thông báo và đề xuất các phương án hỗ trợ sinh viên cải thiện kết quả học;
 5. Thông qua ban thanh tra và khoa nắm bắt tình hình giảng dạy của giảng viên và đưa ra các đề xuất;
 6. Dựa vào danh sách điểm danh chuyên cần và nhật ký gọi điện thoại của thư ký khoa, lọc danh sách sinh viên nghỉ học nhiều để xử lý thông tin;
 7. Sau khi có kết quả thi giữa kỳ, cuối kỳ, lọc ra danh sách sinh viên cần xử lý thông tin (sinh viên bỏ thi, có điểm thi yếu, không đạt);
 8. Trước khi kết thúc học phần 2 tuần, gửi email, tin nhắn nhắc nhở sinh viên xem lịch thi cuối kỳ;
 9. Sau mỗi học kỳ, gửi thư thông báo kết quả học tập của sinh viên cho phụ huynh; 

III. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp để cải thiện chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ học vụ cho sinh viên.
VI. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của nhà trường.


 
TIN LIÊN QUAN