Đăng ký môn học

DANH SÁCH HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞ LỚP BỔ SUNG - HỌC KỲ 201A

08/07/2020

Phòng Đào tạo gửi đến Sinh viên danh sách các học phần dự kiến mở lớp bổ sung trong Học kỳ 201A.
Sinh viên các khóa, đặc biệt Khóa 2017 còn môn học chưa đạt:
- Truy cập vào trang https://daotao.uef.edu.vn/ và kiểm tra TKB toàn trường để đăng ký học phần để có thể hoàn thành chương trình đúng tiến độ.
- Thời gian đăng ký: 8h00 ngày 07/07/2020 - 16h30 ngày 11/07/2020.
- Thời gian đóng học phí qua ngân hàng: 05 - 15/08/2020.
- Thời gian học (với các học phần đủ sĩ số mở lớp): 14/09/2020.Trong quá trình học nếu Sinh viên cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ để được hỗ trợ qua các kênh:
Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
Zalo: 0908 560 999
Tư vấn học vụ trực tuyếnhttps://www.uef.edu.vn/tththv
Hotline: 028 5422 1375
Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM.

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN