Đăng ký môn học

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021

10/09/2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học để hoàn thành chương trình với các lớp học phần không được mở theo kế hoạch, trong HK201A.
Phòng Đào tạo thông báo: DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG - HK201A (xem danh sách cụ thể trong hình bài viết).

LƯU Ý:
1. Sinh viên các khóa, đặc biệt khóa 2016, khóa 2017 rà soát lại các học phần chưa hoàn thành so với chương trình đào tạo theo ngành/ khóa học của mình.
2. Đối chiếu danh sách học phần mở bổ sung => Làm đơn đăng ký học phần - tại TT. Hỗ trợ học vụ, để hoàn thành các học phần theo yêu cầu.


Trong quá trình học nếu Sinh viên cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ để được hỗ trợ qua các kênh:
Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
Zalo: 0908 560 999
Tư vấn học vụ trực tuyếnhttps://www.uef.edu.vn/tththv
Hotline: 028 5422 1375
Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM.

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN