Đăng ký môn học

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2023-2024

28/03/2024
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho công tác đào tạo Giáo dục quốc phòng, các lớp học phần chuyên môn tại Học kỳ Hè, Năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

Học kỳ Hè tổ chức các lớp học phần Giáo dục quốc phòng, Lý luận chính trị và các học phần sinh viên có nhu cầu học.

Thời gian đăng ký học phần online: từ ngày 14/05 đến ngày 22/05/2024.

Thông báo kết quả đăng ký: ngày 30/05/2024.

Sinh viên đóng học phí (dự kiến): từ ngày 10/06 đến ngày 18/06/2024.

Kế hoạch học tập HK Hè:
+ Các học phần sinh viên có nhu cầu học và Lý luận chính trị:
- Thời gian học: từ ngày 15/07 đến ngày 18/08/2024.
- Thời gian thi: từ ngày 20/08 đến ngày 24/08/2024.
+ Các đợt học Giáo dục quốc phòng, sinh viên chọn đăng ký học 1 trong 4 đợt sau:
- Đợt A: 15/07 – 27/07/2024
- Đợt B: 22/07 – 03/08/2024
- Đợt C: 29/07 – 10/08/2024
- Đợt D: 05/08 – 17/08/2024
Mỗi đợt học Giáo dục quốc phòng, sinh viên học và thi trong 2 tuần.Vậy, các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia học tập trong Học kỳ Hè lưu ý các mốc thời gian quan trọng bên trên để sắp xếp cho mình kế hoạch đăng ký và học tập phù hợp nhé!

CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HỌC TẬP ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!

 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN