Đăng ký môn học

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2022-2023

09/05/2023
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho Học kỳ Hè, Năm học 2022-2023. Cụ thể như sau:

Các học phần tổ chức đào tạo:
- Giáo dục quốc phòng
- Lý luận chính trị
- Các học phần sinh viên có nguyện vọng học

Sinh viên có thể tham khảo thời khóa biểu từ ngày 08/05/2023. Đối với những học phần chưa có thời khóa biểu, nếu sinh viên có nguyện vọng học thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng. Tùy thuộc vào kết quả đăng ký, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm các lớp học phần nếu sĩ số phù hợp.

Hình thức: Đăng ký trực tuyến, tại https://daotao.uef.edu.vn/
Thời gian: Từ 08h00 ngày 16/05/2023 đến 16h30 ngày 20/05/2023
Công bố kết quả đăng ký: ngày 01/06/2023
Thời gian đóng học phí (tại ngân hàng): từ ngày 12/06/2023 đến 20/06/2023
Thời gian học tập:
- Học và thi HK Hè: Từ ngày 17/07/2023 đến 26/08/2023
- Các đợt học Giáo dục quốc phòng (Sinh viên chọn học 1 trong 3 đợt sau):
+ Đợt A: 17/07 – 28/07/2023 (thực hành: 17/07-22/07, lý thuyết: 24/07-28/07)
+ Đợt B: 24/07 – 04/08/2023 (thực hành: 24/07-29/07, lý thuyết: 31/07-04/08)
+ Đợt C: 31/07 – 11/08/2023 (thực hành: 31/07-05/08, lý thuyết: 07/08-11/08)

Chi tiết, sinh viên vui lòng xem tại:
1. Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ Giáo dục Quốc phòng và Hè/ Năm học 2022-2023.
2. Hướng dẫn tổ chức và quy định học tập GDQP.

Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia học tập Học kỳ Hè lưu ý các mốc thời gian quan trọng bên trên để sắp xếp kế hoạch đăng ký và học tập phù hợp.


TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN