Đăng ký môn học

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021. ĐỢT BỔ SUNG

12/12/2020

Căn cứ nguyện vọng đăng ký môn học của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch về việc ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE - HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021. ĐỢT BỔ SUNG.

NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG:
- Thời gian: từ 08h00 ngày 15/12/2020 đến 16h30 ngày 16/12/2020
- Hình thức: Đăng ký online tại https://daotao.uef.edu.vn/
- Công bố kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 19/12/2020.
- Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): từ ngày 04/01/2021 đến 14/01/2021
- Thời gian bắt đầu học kỳ mới: 22/02/2021

Các bạn sinh viên lưu ý thông tin để sắp xếp kế hoạch đăng ký môn học phù hợp nhé.

Bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ để được hỗ trợ ngay nha:
- Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
- Zalo: 0908 560 999
- Tư vấn học vụ trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv
- Hotline: 028 5422 1375
- Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
- Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM

TIN LIÊN QUAN