Đăng ký môn học

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2020-2021

13/05/2021
Các bạn sinh viên lưu ý THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE - HỌC KỲ HÈ để sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp cho mình nhé.

Các bạn xem thông báo cụ thể tại: https://user-cdn.uef.edu.vn/.../01-TB_dang%20ky%20hoc...
- Thời gian: từ 08h00 ngày 18/05 đến 16h30 ngày 22/05/2021.
- Hình thức: đăng ký online tại website https://daotao.uef.edu.vn/
- Công bố kết quả đăng ký: ngày 02/06/2021.
- Đóng học phí (qua ngân hàng): ngày 14 - 19/06/2021.
- Bắt đầu Học kỳ Hè: từ ngày 19/07/2021.

Học kỳ Hè tổ chức các lớp học phần:
1. Giáo dục quốc phòng dành cho SV các khóa.
2. Các học phần Lý luận chính trị (theo chương trình mới, từ Khóa 2019).
3. Các học phần theo nguyện vọng của SV.
SV tra cứu Thời Khóa Biểu dự kiến tại: www.daotao.uef.edu.vn

CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HỌC TẬP TỐT!

TIN LIÊN QUAN