Đăng ký môn học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC PHẦN BỔ SUNG TRONG HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO KHÓA 2018

29/10/2021
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022, kế hoạch tốt nghiệp khóa 2018; Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2018 và các khóa trước tốt nghiệp đúng tiến độ, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức mở bổ sung các lớp học phần như sau:

1. Sinh viên đăng ký học phần bổ sung: Từ 00h00 ngày 28/10 đến 24h00 ngày 30/10/2021. Đăng ký trực tuyến tại website: https://daotao.uef.edu.vn/.
2. Công bố kết quả đăng ký bổ sung: Ngày 01/11/2021.
3. Sinh viên đóng học phí bổ sung (qua ngân hàng): Ngày 02 - 10/11/2021.
4. Sinh viên nhận giáo trình: Ngày 11 - 20/11/2021.
5. Bắt đầu học HK211B: Từ ngày 22/11/2021.
Các bạn SV Khóa 2018 và các khóa trước có nguyện vọng đăng ký bổ sung cho HK211B xem Danh sách các lớp học phần dự kiến mở tại https://daotao.uef.edu.vn/ và nắm rõ các mốc thời gian quan trọng bên trên để sắp xếp cho mình kế hoạch phù hợp nhé.
Chi tiết kế hoạch, sinh viên vui lòng xem TẠI ĐÂY.
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN