Đăng ký môn học

Lưu ý sinh viên Khóa 2017, 2018 đăng ký các học phần giáo dục thể chất

26/08/2020

Bên cạnh việc học các học phần kiến thức nền tảng và chuyên ngành, hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất cũng là một trong những điều kiện bắt buộc để bạn được xét và công nhận tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo các khóa có quy định về nội dung và số lượng học phần Giáo dục thể chất khác nhau => Sinh viên cần kiểm tra CTĐT theo đúng ngành/ khóa học của mình để đăng ký học phần đúng theo yêu cầu.
Lưu ý, đặc biệt với khóa 2017 và khóa 2018: Trong trường hợp hiện tại sinh viên chưa hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất theo yêu cầu của CTĐT => Sinh viên cần sắp xếp và đăng ký bổ sung các học phần này ngay trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 sắp tới để có thể đảm bảo tiến độ học tập.
Nhà trường hiện đang đào tạo 4 nội dung GDTC: Thể hình thẩm mĩ, Vovinam, Boxing và Aerobic. Khi bạn chọn nội dung nào, bạn cần hoàn thành đủ số học phần quy định với nội dung đó.


Trong quá trình học nếu Sinh viên cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ để được hỗ trợ qua các kênh:
Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
Zalo: 0908 560 999
Tư vấn học vụ trực tuyếnhttps://www.uef.edu.vn/tththv
Hotline: 028 5422 1375
Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM.

TT.HTHV

 
TIN LIÊN QUAN