Đăng ký môn học

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ 2A+2B, NĂM HỌC 2023-2024

08/12/2023

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK 2A+2B, NH 2023-2024, cụ thể như sau:

Hình thức: Đăng ký trực tuyến, tại website: https://daotao.uef.edu.vn/

Thời gian đăng ký đối với từng Khóa:

- Khóa 2020, 2021: Từ 08h00 ngày 11/12/2023 đến 16h00 ngày 20/12/2023.
- Khóa 2022: Từ 08h00 ngày 13/12/2023 đến 16h00 ngày 20/12/2023.
- Khóa 2023: Từ 08h00 ngày 15/12/2023 đến 16h00 ngày 20/12/2023.

Sinh viên tham khảo trước Thời khóa biểu của HK 2A+2B vào ngày 08/12/2023, tại https://daotao.uef.edu.vn/


Sinh viên lưu ý:
1. Trong suốt quá trình đăng ký học phần online, Phòng Đào tạo sẽ theo dõi và liên tục mở các lớp học phần bổ sung đáp ứng tốt nguyện vọng của sinh viên.
2. Nếu cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ với TT.HTHV, các đơn vị chức năng của UEF để Nhà trường có cơ hội chăm sóc và hỗ trợ các bạn kịp thời và tốt nhất.

Công bố kết quả đăng ký: Ngày 30/12/2023.

Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng):
- Khóa 2020, 2021 đóng học phí HK 2: Từ ngày 03/01 đến ngày 13/01/2024.
- Khóa 2022, 2023 đóng học phí HK 2A: Từ ngày 03/01 đến ngày 13/01/2024.

Bắt đầu HK 2A, NH 2023-2024:
- Khóa 2020, 2021, 2022: Từ ngày 20/02/2024.
- Khóa 2023: Từ ngày 26/02/2024.Vậy, các bạn sinh viên lưu ý các mốc thời gian quan trọng nêu trên để sắp xếp cho mình kế hoạch phù hợp.

 

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN