Đăng ký môn học

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2023-2024

27/04/2024

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và Học kỳ Hè, Năm học 2023-2024, cụ thể như sau:
Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến, tại https://daotao.uef.edu.vn/
Thời gian đăng ký: từ 08:00 ngày 14/05 đến 16:30 ngày 22/05/2024
Học kỳ Hè tổ chức các lớp học phần Giáo dục quốc phòng, Lý luận chính trị và các học phần sinh viên có nhu cầu học. Sinh viên có thể tham khảo Thời khóa biểu từ ngày 08/05/2024.
Công bố kết quả đăng ký: ngày 30/05/2024.
Sinh viên đóng học phí (qua ngân hàng): từ ngày 10/06 đến ngày 18/06/2024.
Kế hoạch học tập Học kỳ Hè:
+ Các học phần sinh viên có nhu cầu học và Lý luận chính trị:
Thời gian Học và Thi: từ ngày 15/07 đến ngày 24/08/2024.
+ Các đợt học Giáo dục quốc phòng, sinh viên chọn đăng ký học 1 trong 4 đợt sau:
- Đợt A: 15/07 – 27/07/2024
- Đợt B: 22/07 – 03/08/2024
- Đợt C: 29/07 – 10/08/2024
- Đợt D: 05/08 – 17/08/2024
Mỗi đợt học Giáo dục quốc phòng, sinh viên học và thi trong 2 tuần.
Sinh viên kiểm tra email UEF để xem Thông báo chi tiết (Trung tâm Hỗ trợ học vụ đã gửi email đến Sinh viên).


Vậy, các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia học tập trong Học kỳ Hè lưu ý các mốc thời gian quan trọng bên trên để sắp xếp cho mình kế hoạch đăng ký và học tập phù hợp nhé!
CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HỌC TẬP ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!

 

TT.HTHV

TIN LIÊN QUAN