Đăng ký môn học

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

01/07/2021
Theo kế hoạch đào tạo, sinh viên tất cả các khóa, các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ đăng ký học phần học kỳ 1 cho năm học 2021 - 2022 đến hết ngày 10/7.
Để việc đăng ký môn học diễn ra thuận lợi và có một kỳ học mới đạt hiệu quả học tập cao nhất, các bạn sinh viên cần lưu ý một số thông tin sau:
1. Hình thức đăng ký: trực tuyến.
- Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ daotao.uef.edu.vn 
- Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn => đăng nhập vào tài khoản cá nhân => vào cổng đăng ký học phần.
2. Thời gian đăng ký
- Khóa 2019, 2018 trở về trước: Từ ngày 05/7 - 10/7/2021 
- Khóa 2020: Từ ngày 07/7 - 10/7/2021
- Phòng Đào tạo đã đăng ký sẵn những học phần theo tiến độ đào tạo từng ngành. Tuy nhiên, sinh viên có thể cân đối lại thời khóa biểu để đăng ký thêm những học phần chưa đạt hoặc rút bớt đi những học phần không bắt buộc. (lưu ý: chọn đúng mã học phần, tên học phần, học bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung). SV tham khảo CTĐT khóa, ngành học của mình tại https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao (ví dụ: ký hiệu nhóm học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: A01E - nhóm 01 đợt A và E-English).
Sinh viên các khóa đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đến hết ngày 10/7/2021
- Đối với những học phần chưa có thời khóa biểu, nếu sinh viên có nguyện vọng học thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng (thực hiện bằng cách nhập mã số môn học, nhóm, buổi học ở mục đăng ký môn nguyện vọng, phía cuối trang đăng ký). Tùy thuộc vào kết quả đăng ký, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm lớp học phần nếu sĩ số phù hợp.
- Đối với môn Giáo dục thể chất (Khóa 2019, Khóa 2020: 3 học phần): Sinh viên có thể chọn 1 trong 4 nội dung để tham gia học tập và rèn luyện thể chất:
Tên học phần Mã học phần
GDTC – Thể hình thẩm mỹ 1, 2, 3 GYM1341, GYM1342, GYM1343
GDTC – Aerobic 1, 2, 3 GYM1311, GYM1312, GYM1313
GDTC – Vovinam 1, 2, 3 GYM1321, GYM1322, GYM1323
GDTC – Boxing 1, 2, 3 GYM1331, GYM1332, GYM1333
- Đối với môn Ngoại ngữ 2 (Khóa 2019, Khóa 2020 ): Sinh viên có thể chọn 1 trong các ngoại ngữ 2 để học, như sau:
Ngành học Ngoại ngữ 2 Mã học phần
 
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn 1, 2, 3, 4
JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139
 
Ngôn Ngữ Nhật
Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn 1, 2, 3, 4
ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139
 
Ngôn Ngữ Hàn Quốc
Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4
ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104
 
Ngôn Ngữ Trung Quốc
(từ Khóa 2020)
Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn 1, 2, 3, 4
ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139

3. Thời gian công bố kết quả đăng ký
- Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 27/7/2021.
Lưu ý: Tại thời điểm công bố kết quả đăng ký, học phí chưa áp dụng Học bổng tuyển sinh.
4. Sinh viên kiểm tra học phí chính thức (tại daotao.uef.edu.vn): 11/8/2021.
5. Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): Từ ngày 12 - 21/8/2021.
6. Thời gian bắt đầu năm học mới 2021-2022: Từ ngày 13/9/2021.

Phòng Đào tạo

TIN LIÊN QUAN