Đăng ký môn học

THÔNG BÁO V/V KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2020-2021 ĐỢT BỔ SUNG

02/06/2021

Căn cứ nguyện vọng đăng ký học phần của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2020-2021, đợt bổ sung. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 03/06 đến 16h30 ngày 05/06/2021.
2. Hình thức: Đăng ký online tại website: https://daotao.uef.edu.vn/
3. Công bố kết quả đăng ký chính thức: Ngày 09/06/2021.

4. Thời gian đóng học phí (tại ngân hàng): từ ngày 14 - 19/06/2021.
5. Sinh viên nhận giáo trình, tài liệu học tập: 05 - 15/07/2021.

Thông báo chi tiết và danh sách học phần mở bổ sung, vui lòng xem tại đây.
 

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN