Thời khóa biểu - Lịch thi

SINH VIÊN CÁC KHÓA BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2023-2024 TỪ NGÀY 06/05/2024

25/04/2024
Sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 1), 2021, 2022, 2023 bắt đầu HK 2B/ NH 2023-2024 từ ngày 06/05/2024 đến ngày 13/07/2024.

Các bạn sinh viên tra cứu Thời khóa biểu cá nhân tại https://daotao.uef.edu.vn/, để nắm rõ lịch học.Trong trường hợp Sinh viên cần hỗ trợ về Thời khóa biểu (không xem được TKB; phục hồi đăng ký học phần,...) các bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ, để Trung tâm có cơ hội chăm sóc và hỗ trợ các bạn kịp thời và tốt nhất nhé.

Ghi chú:
Khóa 2020 (Nhóm 1): Đã tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 1A/ NH 2023-2024, gồm các ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Quan hệ công chúng; Quản trị khách sạn.

CHÚC CÁC BẠN BẮT ĐẦU HỌC KỲ MỚI VỚI NHIỀU THUẬN LỢI VÀ THÀNH CÔNG

 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN