Thời khóa biểu - Lịch thi

SINH VIÊN KHÓA 2020, 2021, 2022 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN)

14/02/2023
Sinh viên Khóa 2020, 2021, 2022 bắt đầu HK2A, NH 2022-2023 (Sau Tết Nguyên Đán) từ ngày 20/02/2023.

Các bạn tra cứu Thời khóa biểu cá nhân tại website: https://daotao.uef.edu.vn/

Chú thích:
+ Phòng học (địa điểm) trong Thời khóa biểu:
Ký hiệu Phòng học: A.XX-YY hoặc B.XX-YY
- A: Cơ sở 141 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- B: Cơ sở 276 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- XX: Số tầng - YY: Số phòng
Ví dụ: Phòng học A.12-07 => Cơ sở 141 ĐBP; Tầng 12; Phòng 12-07

+ Thời gian học Lớp học phần Khóa 2019, 2020, 2021:
- Buổi sáng:
Ca 1 (tiết 1,2,3) từ 07:00 đến 09:20
Ca 2 (tiết 4,5,6) từ 09:50 đến 12:10
- Buổi chiều:
Ca 3 (tiết 7,8,9) từ 13:00 đến 15:20
Ca 4 (tiết 10,11,12) từ 15:50 đến 18:10

+ Thời gian học Lớp học phần Khóa 2022:
- Buổi sáng:
Ca 1 (tiết 1,2,3) từ 06:45 đến 09:05
Ca 2 (tiết 4,5,6) từ 09:35 đến 11:55
- Buổi chiều:
Ca 3 (tiết 7,8,9) từ 12:45 đến 15:05
Ca 4 (tiết 10,11,12) từ 15:35 đến 17:55CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HỌC TẬP ĐẠT KẾT QUẢ TỐT
TIN LIÊN QUAN