Thời khóa biểu - Lịch thi

SINH VIÊN KHÓA 2020 (NHÓM 2) THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2023-2024

26/03/2024
Kỳ thi kết thúc học phần HK 2A, NH 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 2) diễn ra từ ngày 01/04 đến ngày 06/04/2024.
Các bạn sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 2) lưu ý:
1. Sinh viên tham dự thi phải xuất trình Thẻ sinh viên. Hội đồng thi sẽ không giải quyết trường hợp sinh viên không có Thẻ sinh viên khi tham gia thi. Trong trường hợp Thẻ sinh viên bị thất lạc hoặc hư hại, bạn cần liên hệ ngay Phòng Công tác sinh viên (tầng 6-cơ sở 141 Điện Biên Phủ) để làm thủ tục cấp Thẻ sinh viên.
2. Tra cứu lịch thi cá nhân tại daotao.uef.edu.vn và tham dự đúng theo lịch thi (ngày thi, giờ thi, phòng thi).
3. Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

Ghi chú:
- Khóa 2020 (Nhóm 2): Tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 2B/ NH 2023-2024, gồm các ngành khác Nhóm 1.
- Khóa 2020 (Nhóm 1): Đã tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 1A/ NH 2023-2024, gồm các ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Quan hệ công chúng; Quản trị khách sạn.
CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ CÓ KỲ THI THÀNH CÔNG!

 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN