Thời khóa biểu - Lịch thi

TỔ CHỨC HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023

14/02/2023
Phòng Đào tạo thông tin đến SV tham gia học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP) trong HK2A, NH 2022-2023, như sau:

Môn GDQP gồm có 04 học phần: HP1 (lý thuyết), HP2 (lý thuyết), HP3 (lý thuyết + thực hành), HP4 (thực hành). SV phải dự học cả 04 học phần.

Thời gian và Địa điểm học tập:
+ HP1, HP2: Học và thi từ ngày 06/02 – 10/02/2023 (Sáng: 07h30 - 11h00; Chiều: 13h30 - 16h30), tại UEF (CS_276 và CS_141) theo TKB.
+ HP3, HP4: Học và thi từ ngày 13/02 – 17/02/2023, tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự - Bộ Tư Lệnh TP.HCM (Số 825, Tỉnh lộ 15, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM) theo TKB.
+ SV tra cứu TKB chi tiết tại https://daotao.uef.edu.vn/Chi tiết Hướng dẫn tổ chức và quy định học tập GDQP, SV vui lòng xem tại đây.
TIN LIÊN QUAN