Nhà trọ
Nhà trọ sinh viên mã số PT8BT-QL13, địa chỉ Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT7BT-NX, địa chỉ Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT6BT-DBP, địa chỉ Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT5BT-CVA, địa chỉ Đường Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT4BT-BDT, địa chỉ Đường Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT3BT-CVA, địa chỉ Đường Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT2BT-NGT, địa chỉ Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT1BT-VT, địa chỉ Đường Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX6BT-NGT, địa chỉ Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX5BT-ĐBP, địa chỉ Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Video