Thứ Ba
30-05-2023
Tọa đàm: "Trends of HR transformation in the real estate industry"
  07g30
  Hội trường Liberty
Thứ Ba
30-05-2023
Workshop "Brand x Brands"
  13g00
  Phòng học A.08-06
Thứ Tư
31-05-2023
Workshop " Tối ưu hóa điểm thi Speaking và Writing trong bài thi IELTS "
  09g00
  Hội trường Innovation (Tầng 16, Cở sở B)
Thứ Năm
01-06-2023
Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa đọc UEF 2023
  09g00
  Hội trường Liberty
Thứ Sáu
02-06-2023
Vòng chung kết cuộc thi Biện luận sinh viên S-Debate 2023
  08g00
  Hội trường Liberty