Kiểm định chất lượng
Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Tài chính Ngân hàng
Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Tài chính Ngân hàng
Sơ đồ kiểm định chất lượng
Hệ thống kiểm định chất lượng của UEF : Nhà trường triển khai kiểm định chất lượng trên cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.
UEF tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Lễ...
Kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa ra các...
Loading...