Kiểm định chất lượng
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SAU THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SAU THẨM ĐỊNH- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI...
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH SAU THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH SAU THẨM ĐỊNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -...
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngành Tài chính – Ngân hàng UEF đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo
Sáng ngày 29/5, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định và...
Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Tài chính Ngân hàng
Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Tài chính Ngân hàng
Sơ đồ kiểm định chất lượng
Hệ thống kiểm định chất lượng của UEF : Nhà trường triển khai kiểm định chất lượng trên cấp cơ sở giáo dục và cấp chương...
UEF tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ...
Kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm...