Cơ hội trao đổi - Học tập quốc tế

Khóa học Trực tuyến Miễn phí từ Đại học Chiang Mai-Thái Lan: "Giới thiệu về Tiểu vùng Mekong mở rộng”

18/11/2020
Khoa Quan hệ Quốc tế gửi các bạn sinh viên tham khảo thông tin “Khóa học Trực tuyến Miễn phí từ Đại học Chiang Mai-Thái Lan: Giới thiệu về Tiểu vùng Mekong mở rộng”

Đây là khóa học được hỗ trợ và hoàn toàn miễn phí. Sinh viên đăng ký và vượt qua bài kiểm tra sẽ nhận được chứng chỉ trực tuyến từ Đại học Chiang Mai-Thái Lan.

Khóa học này nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm và lý thuyết liên quan về quan hệ quốc tế để có thể phân tích chính trị quốc tế ở Đông Nam Á, đặc biệt là Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS). Khóa học sẽ giới thiệu cho sinh viên về chính trị quốc tế của Đông Nam Á lục địa, quan hệ quốc tế với các siêu cường, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc. Đồng thời khóa học cũng sẽ tập trung vào việc chuyển đổi quốc tế và khu vực đã định hình GMS như thế nào và sự chuyển đổi này tác động như thế nào đến nền kinh tế và chính trị của Thái Lan.

Đây cũng là cơ hội để sinh viên có thể khám phá thêm về hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan (EEC) được hình thành như thế nào bởi môi trường khu vực và cách EEC sẽ định hình mối quan hệ của Thái Lan với các nước láng giềng và các siêu cường.


Thời gian bắt đầu: 10-14/12/2020.
Link đăng kí khóa học:
https://mooc.cmu.ac.th/en/course/6361ff9a-cc2c-485f-b562-d75f2691c9e1
----------
Ngoài khóa học này, có nhiều khóa học khác để khám phá trong CMU MOOC. Xin vui lòng tìm kiếm các khóa học tại trang web: https://www.pol.cmu.ac.th/
 
TIN LIÊN QUAN