Giới thiệu sách
HBR 20-MINUTE MANAGER SERIES
Bạn không có nhiều thời gian? - Bạn là một doanh nhân bận rộn đang lo lắng về khả năng quản lý của mình? - Hãy bắt kịp tốc độ nhanh nhất về các kỹ năng kinh doanh...
Tạo cơ hội thành công cho chính mình
Quyển sách “Tạo cơ hội thành công cho chính mình” sẽ giúp chúng ta biết hoạch định những mục tiêu thiết thực và tạo ra những cơ hội để mở đường, dẫn lối cho chúng ta...
10 phẩm chất quyết định sự thành công của tuổi trẻ
Romance Roland đã từng nói rằng: “99% sự cố gắng và 1% sự thông minh vẫn chưa đủ để làm nên thành công, mà còn cần phải có 200% phẩm chất đạo đức nữa.”
Sự thật cứng về kỹ năng mềm
Tác giả đã nhấn mạnh trong cuốn sách: Bạn có thể có mọi trình độ chuyên môn trên đời, nhưng nếu bạn không thể bán ý tưởng của mình, hòa hợp với mọi người hay hoàn...
Cẩm nang kinh nghiệm kinh doanh và hành trình của các doanh nhân đi đến thành công
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và từng bước hội nhập nền kinh tế thế giới. Với mục tiêu phát triển “dân giàu, nước mạnh, xã...
100 bí quyết để có được mọi điều bạn muốn
Bạn sẽ khám phá ra bí mật của những người luôn có được điều mình muốn, và cách để người khác dễ dàng đồng ý với bạn. Kể cả những lúc bạn phải hỏi xin, bạn cũng sẽ biết...
Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống
Tư duy tích cực là loại tư duy nhìn về chính ta, về mọi người và về thế giới quanh ta với một sắc màu tích cực, đầy tình yêu, đầy nhân ái, đầy ý thức hướng thiện, năng...
Quản lý mối quan hệ khách hàng
​Để tồn tại trong thị trường đầy cạnh tranh hiện nay, mục tiêu trọng tâm của các doanh nghiệp là phải hướng đến khách hàng. Với kiến thức bao quát từ cơ bản cho đến...
Warren Buffett Làm Giàu
"Warren Buffett Làm Giàu" là một câu chuyện về cách tạo ra sự giàu có phi thường mà không cần đến tài sản thừa kế, không cần điểm khởi đầu thuận lợi bằng việc tiếp...
Mục đích cao hơn tất cả
Cuộc sống của con người cũng giống như con thuyền giữa biển khơi, luôn phải hướng tới mục tiêu phía trước, nêu không có mục tiêu thì sẽ bị trôi dạt theo gió cuốn. Đời...
Loading...