Giới thiệu

Lịch sử hình thành

28/09/2020
Khoa Quan hệ Quốc tế xuất thân từ ngành Quan hệ Quốc tế, trực thuộc Khoa Luật & Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế & Tài chính Tp. Hồ Chí Minh - UEF ra đời từ năm 2017. Hiện nay, ngành QHQT đã đào tạo được 03 khóa sinh viên K17, K18, và K19 với số lượng hơn 200 sinh viên.

Ngày 01/09/2020, Ngành Quan hệ Quốc tế chính thức nhận quyết định trở thành Khoa Quan hệ Quốc tế độc lập.

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế tập trung vào đào tạo cho sinh viên các kỹ năng cần thiết và những kiến thức cơ bản của một công dân toàn cầu. Với phương châm đào tạo gắn kết thực tiễn, chương trình đào tạo tập trung vào việc gắn kết lý thuyết giảng dạy với các hình thức thực hành như mô phỏng, đàm phán, thuyết trình, thực hành nghiệp vụ đối ngoại,...

Từ năm 2021, Khoa Quan hệ Quốc tế đã phát triển và bao gồm 04 chuyên ngành hẹp: Nghiệp vụ Ngoại giao, Nghiệp vụ Báo chí Quốc tế, Chính trị - Ngoại giao; Phát triển bền vững.

TIN LIÊN QUAN