Giới thiệu

Bảng tóm tắt Chương trình Đào tạo 2021

12/07/2021
Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM gửi đến các bạn sinh viên Bảng tóm tắt và Bảng Mô tả chi tiết Chương trình Đào tạo Khóa 2021
Mọi thắc mắc nếu có, các bạn vui lòng gửi email về địa chỉ khoaqhqt@uef.edu.vn để được giải đáp.

Ngoài ra, Khoa Quan hệ Quốc tế gửi đến các bạn sinh viên bảng mô tả Chương trình Đào tạo 2021: TẠI ĐÂY
Trân trọng./.

Bảng Mô tả chi tiết Chương trình Đào tạo Khóa 2021
TIN LIÊN QUAN