Giới thiệu

Bảng tóm tắt Chương trình Đào tạo 2021

12/07/2021
Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM gửi đến các bạn sinh viên Bảng tóm tắt Chương trình Đào tạo 2021.
Mọi thắc mắc nếu có, các bạn vui lòng gửi email về địa chỉ khoaqhqt@uef.edu.vn để được giải đáp.
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN