Nghiên cứu Khoa học sinh viên
Chuỗi workshop nghiên cứu khoa học do Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (CIS) thuộc Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức chính thức khép lại vào sáng 30/8. Với chuyên đề “Review và...
Chiều 16/8, chuyên đề thứ tư thuộc khuôn khổ chuỗi workshop nghiên cứu khoa học do Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (CIS) thuộc Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức đã diễn ra...
Nằm trong chuỗi hoạt động về nghiên cứu khoa học sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (CIS) thuộc Khoa Quan hệ quốc tế tiếp tục tổ chức buổi workshop thứ 3. Với...
Tiếp nối chuyên đề 1, chuỗi workshop Nghiên cứu khoa học sinh viên do Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, trực thuộc khoa Quan hệ quốc tế tổ chức tiếp tục diễn ra thành công...
Chuỗi workshop Nghiên cứu khoa học sinh viên là hoạt động được Trung tâm Nghiên cứu quốc tế, trực thuộc khoa Quan hệ quốc tế tổ chức với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh...