Hoạt động học thuật

CẬP NHẬT DANH MỤC SÁCH CỦA THƯ VIỆN KHOA QHQT - UEF

11/02/2022

Nhằm giúp Giảng viên và các bạn sinh viên tiếp cận với nguồn tư liệu chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) gửi đến các bạn sinh viên đường link Danh mục sách hiện có của Thư viện, tính đến tháng 02/2022.

 

Thông tin chi tiết về danh mục và nội quy thư viện, các bạn vui lòng xem tại LINK: https://bom.so/DANH-MUC-NOI-QUY

Thông tin về thư viện của Khoa Quan hệ Quốc tế: 

Về đối tượng phục vụ: Giảng viên và sinh viên đang công tác và học tập tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM.

Thời gian phục vụ: khung giờ từ 8g30 đến 16g30 mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu.

Quy trình mượn sách: Đọc kỹ nội quy thư viện => Tra danh mục sách tại chỗ thủ thư => Ghi thông tin vào sổ mượn.

Các bạn sinh vui lòng mang theo 02 tấm hình 3x4 để hoàn tất hồ sơ làm thẻ thư viện.

Thư viện Khoa Quan hệ Quốc tế - UEF cung cấp những đầu sách trên các lĩnh vực: Chính trị, Ngoại giao, Đàm phán - Thương lượng, Lịch sử, Văn hóa, Luật, ASEAN, …

Đối với các bạn sinh viên thuộc 03 CLB của Khoa Quan hệ Quốc tế - UEF là CLB sự kiện IRE, CLB Học thuật IRC, CLB IRG và thành viên của Liên Chi Đoàn Khoa QHQT, các bạn sẽ được đọc sách tại thư viện Khoa.

Thư viện Khoa Quan hệ Quốc tế UEF thông tin đến các bạn sinh viên được biết.

 
TIN LIÊN QUAN