Hoạt động học thuật

Giới thiệu bài viết “Why is Vietnam’s Military Modernisation is Slowing?”

29/07/2021
Khoa Quan hệ Quốc tế xin giới thiệu bài viết “Why is Vietnam’s Military Modernisation is Slowing?” của ThS. Nguyễn Thế Phương - Giảng viên, Khoa Quan hệ Quốc tế-UEF. Bài viết được đăng trên trang web của Viện nghiên cứu Yusof Ishak của Singapore. Bài viết tập trung vào một số lý do khiến quá trình hiện đại hoá quân đội Việt Nam, đặc biệt là không và hải quân, bị chậm lại trong vòng 5 năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, ngoài vấn đề ngân sách, chính là chậm điều chỉnh tư duy về mặt an ninh và hợp tác. Link chi tiết tại đây
 
TIN LIÊN QUAN