Hoạt động học thuật

Mô phỏng Hội nghị Quốc tế của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu năm 2020

19/10/2020
The Model United Nations on Climate Change Conference 2020 (MUNCCC2020) - Mô phỏng Hội nghị Quốc tế của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu năm 2020 là một hoạt động học thuật với mục tiêu thu hút sinh viên và trau dồi sự hiểu biết về tình hình biến đổi khí hậu, là nơi mà sinh viên có thể tìm hiểu về ngoại giao, quan hệ quốc tế và cách thức hoạt động của Liên Hợp Quốc.


MUNCCC2020 được tổ chức vào ngày 17/10/2020 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (UEF) dưới hình thức mô phỏng một buổi Hội nghị giữa Bộ trưởng các quốc gia từ 5 châu lục trên thế giới để thảo luận về tình hình và hậu quả của biến đổi khí hậu trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra các biện pháp giải quyết phù hợp cho từng quốc gia.


MUNCCC2020 cũng chính là bài thi cuối kỳ của sinh viên khóa K17 của ngành Quan hệ Quốc tế trường UEF đối với môn học “Chairing International Conference” (Kỹ năng Tổ chức Hội nghị Quốc tế). Với ý nghĩa cốt lõi: “If we don’t change, climate change”, Việt Nam là quốc gia chủ trì đã thành công tạo nên một diễn đàn, nơi đại diện các quốc gia đã có thể cùng nhau trao đổi và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu và qua đó, đưa ra lời kêu gọi về nhận thức về môi trường tới các bạn trẻ.


Qua hình thức mô phỏng lần này, các bạn sinh viên đã nắm được các quy trình và nguyên tắc khi tổ chức một buổi hội nghị quốc tế, không chỉ về các kiến thức chuyên môn mà còn qua các kinh nghiệm thực tiễn.Tin bài và hình ảnh: CLB Học thuật IRC - Khoa Quan hệ Quốc tế.
 
 
 
 
 
 
 
TIN LIÊN QUAN