Hoạt động học thuật

[Reference books for IR] - Tuần 1 -  An ninh con người: Sự di cư, Sức khoẻ toàn cầu, và Môi trường. 

14/09/2021
[Reference books for IR] - Tuần 1 -  An ninh con người: Sự di cư, Sức khoẻ toàn cầu, và Môi trường. 

“Trong một thế giới toàn cầu hóa, chúng ta đang chứng kiến cuộc di cư của loài người và những bi kịch đi kèm theo cách mà tổ tiên chúng ta chưa từng nhìn thấy. Những cuộc di cư quy mô lớn này gây ra nhiều vấn đề cho cả quốc gia “gửi và nhận”. Nhiều vấn đề trước đây chủ yếu là mối quan tâm của từng quốc gia - dân tộc thiểu số, trình độ phát triển kinh tế thấp, điều kiện sức khỏe kém, suy thoái môi trường - hiện đã có những tác động toàn cầu lên các quốc gia và cá nhân xuyên biên giới. Cũng như toàn cầu hóa đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta về phạm vi quan hệ quốc tế, những gì chúng ta coi là an ninh cũng được mở rộng hơn.” - Chapter 11: Human Security: Migration, Global Health, and the Environment trong cuốn Essentials of International Relations (2019) của Karen A. Mingst, McKibben, H. E., & Arreguín-Toft, I. M.
 
Tuần đầu tiên của dự án Reference books for IR xin được giới thiệu đến các bạn bài Book Chapter Review được viết bởi TS. Trần Thanh Huyền. Bài review này nhằm mục đích để sinh viên tham khảo cho các môn học như: Nhập môn Quan hệ Quốc tế, An ninh con người, Lý thuyết Quan hệ Quốc tế, Toàn cầu hoá, và Những vấn đề toàn cầu, cũng như qua đó giúp sinh viên biết phương pháp đọc và phân tích tài liệu đọc trong các môn học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. 
Các bạn có thể xem toàn văn bài review qua link: https://bitly.com.vn/vk46sz
Nội dung Chương 11 của cuốn Essentials of International Relations (2019) của Karen A. Mingst, McKibben, H. E., & Arreguín-Toft, I. M. qua link: https://bitly.com.vn/mqm57z
TIN LIÊN QUAN