Hoạt động học thuật

[Reference books for IR] - Tuần 3 - Contest for the Indo-Pacific: Why China Won’t Map the Future

28/09/2021

Theo lời của Raja Mohan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, Rory Medcalf thông qua cuốn sách của mình đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về nguồn gốc của khái niệm “Ấn Độ-Thái Bình Dương”, giải nghĩa những động lực định hình nên khu vực, cũng như vẽ ra một số hướng đi quan trọng trong tương lai giúp hạn chế xung đột. Rory Medcalf là Giáo sư, người đứng đầu Trường An ninh Quốc gia, trực thuộc Đại học Quốc gia Australia và đã từng là nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm việc tại Ấn Độ cũng như Nhật Bản.

Contest for the Indo-Pacific là một cuốn sách mới xuất bản vào năm 2020, năm đánh dấu mốc cuối cùng trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Đối với sinh viên quan hệ quốc tế, đặc biệt là những ai có hứng thú với các môn An ninh Châu Á-Thái Bình Dương (cái tên mà thông qua cuốn sách này các bạn biết rằng là đã lỗi thời), Lịch sử Quan hệ Quốc tế hay Lý thuyết Quan hệ Quốc tế, đây là một cuốn sách quan trọng. Cuốn sách cung cấp một lược sử quan trọng cho khái niệm không gian địa lý Ấn Độ-Thái Bình Dương, rằng đây là một không gian được kiến tạo, dựa trên lợi ích quốc gia và tư duy chiến lược, nhưng đồng thời cũng mang tính lịch sử. Thứ hai, cuốn sách nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự kết nối, của sự đoàn kết, và đặc biệt của hành động. Chỉ có mong muốn hành động, và hành động cùng với nhau, mới giúp các cường quốc hạng trung có thể bảo vệ được các lợi ích chiến lược và sự tồn tại của mình ở khu vực. Cách tiếp cận này cần một tư duy mở, không phải là tư duy ngây thơ xem nhẹ thực tế, hay một tư duy cho rằng số phận đã an bài cho một tương lai xung đột. 

Tuần thứ ba của dự án Reference books for IR xin được giới thiệu đến các bạn bài Book Chapter Review được viết bởi ThS. Nguyễn Thế Phương, Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế.   

Các bạn có thể xem toàn văn bài review qua link: https://by.com.vn/e5lRUJ
Các bạn có thể xem sách “Contest for the Indo-Pacific: Why China Won’t Map the Future” tại đường link: https://by.com.vn/BNT6gG
 
TIN LIÊN QUAN